Doanh nghiệp cần dịch vụ Kế toán quản trị khi

  • Doanh nghiệp đã có chổ đứng trên thị trường, đang bước vào giai đoạn ổn định và tăng trưởng đang cần quản trị tài chính kế toán bài bản hơn, như hoạch định kiểm soát chi phí, giá thành, ...;
  • Nhà quản trị đang có nhu cầu được cung cấp số liệu đầy đủ, kịp thời phục vụ cho việc ra quyết định quản trị;
  • Doanh nghiệp đang có kế hoạch gọi vốn, IPO, ...;
  • Doanh nghiệp có chủ trương thuê ngoài dịch vụ kế toán để tập trung cho năng lực lõi sản xuất kinh doanh.

 

Dịch vụ kế toán quản trị có thể bao gồm một số phần việc

  • Khảo sát, tư vấn tái cấu trúc hệ thống kế toán, bổ sung chức năng kế toán quản trị;
  • Thiết lập hệ thống báo cáo kế toán quản trị đặc thù theo yêu cầu quản trị doanh nghiệp;
  • Điều chỉnh, minh bạch số liệu kế toán của doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu gọi vốn phát triển doanh nghiệp.

 

Năng lực của Tâm An

  • Có đội ngũ chuyên viên đủ năng lực (kiến thức và kinh nghiệm) về kế toán và kế toán quản trị; 
  • Đã có kinh nghiệm làm kế toán quản trị cho doanh nghiệp SME.

 

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi khi Quý vị có nhu cầu.

Chúng tôi sẽ tư vấn gói dịch vụ phù hợp nhất với nhu cầu thực tế của Quý vị.