Doanh nghiệp cần dịch vụ rà soát kế toán khi

  • Doanh nghiệp đã thay đổi kế toán nhiều lần trong giai đoạn đầu ra kinh doanh và hệ thống dữ liệu, chứng từ, sổ sách kế toán có nhiều sai sót, rời rạc cần phải hệ thống lại;
  • Doanh nghiệp cần hoàn thiện lại kế toán để chuẩn bị cho nhu cầu kiểm toán, kiểm tra thanh tra thuế, tiếp nhận nhà đầu tư mới, ... 

 

Dịch vụ rà soát kế toán có thể sẽ bao gồm các phần việc

  • Kiểm soát tính hợp lệ của hóa đơn, chứng từ kế toán;
  • Rà soát đối chiếu giữa chứng từ gốc và số liệu hạch toán, ghi sổ kế toán;
  • Thực hiện điều chỉnh số liệu và kê khai nếu có sai sót;
  • Lưu trữ dữ liệu, chứng từ, sổ sách và báo cáo kế toán.

 

Năng lực của Tâm An

  • Có đội ngũ nhân viên kế toán được huấn luyện chu đáo;
  • Có đội ngũ kế toán viên hành nghề và chuyên viên nhiều năm kinh nghiệm; 
  • Được Bộ Tài Chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán.

 

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi khi Quý vị có nhu cầu.

Chúng tôi sẽ tư vấn gói dịch vụ phù hợp nhất với nhu cầu thực tế của Quý vị.