Quý doanh nghiệp đang cần dịch vụ kế toán trưởng khi

  • Phòng kế toán hiện tại chỉ có các kế toán viên phần hành mà chưa tuyển dụng được Kế toán trưởng đủ năng lực;
  • Quy mô doanh nghiệp chủ đủ lớn để cần tuyển dụng một kế toán trưởng toàn thời gian;
  • Quý doanh nghiệp có chủ trương thuê ngoài dịch vụ để tập trung cho năng lực lõi sản xuất kinh doanh.

Dịch vụ kế toán trưởng sẽ thực hiện

  • Thiết lập bộ máy kế toán đảm bảo yêu cầu tuân thủ pháp luật và yêu cầu quản lý của doanh nghiệp;
  • Tuyển dụng, huấn luyện và kiểm soát công việc của các kế toán viên đảm bảo công việc luôn thông suốt;
  • Kiểm soát việc tuân thủ chế độ báo cáo kế toán, kê khai thuế theo quy định pháp luật;
  • Tư vấn cho nhà quản trị trong lĩnh vực quản trị tài chính kế toán của doanh nghiệp

Năng lực của Tâm An

  • Phân công người phụ trách kế toán có năng lực phù hợp nhu cầu của doanh nghiệp;
  • Có Kế toán viên hành nghề có chứng nhận đăng ký hành nghề họp pháp để ký báo cáo tài chính kiểm toán đảm bảo tuân thủ chế độ kế toán quy định.

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi khi Quý vị có nhu cầu. Chúng tôi sẽ tư vấn gói dịch vụ phù hợp nhất với nhu cầu thực tế của Quý vị.