Trong thời điểm hiện nay, mỗi tháng trên địa bàn TP.HCM có hàng trăm hàng nghìn công ty lớn nhỏ thành lập và hầu hết cac chủ doanh nghiệp chưa cập nhật kịp thời và đầy đủ về chính sách thuế và kế toán. Đa số các doanh nghiệp khi mới thành lập thì tài chính đều rất khó khăn và vì năng lực…